Теоретична механіка (теормех)

Виконання контрольних робіт, завдань, вирішення завдань по теоретичній механиці. Замовити завдання по теормеху: надати завдання і методичку, для того щоб внести повну ясність у зміст роботи і визначитися з методикою її виконання.

Виконати завдання по теормеху можемо згідно з вимогами викладачів більшості ВНЗ, бо маємо великий досвід з КНУТД (Київський національний університет технології та дизайну), КНУБА (Київський національний університет будівництва і архітектури), НТУ (Національний транспортний університет), КНАУ (Київський національний авіаційний університет ), НУХТ (Національний університет харчових технологій), КГАВТ (Київська державна академія водного транспорту).

 

Дисциплины: