Організація оплати праці та її ефективність

Вступ
Розділ 1 Теоретико-методологічні основи оплати праці на підприємстві
1.1. Сутність заробітної плати, функції та значення
1.2. Сучасне розуміння поняття «організація заробітної плати»
1.3 Зарубіжний досвід застосування систем оплати праці


Розділ II. Аналіз організації заробітної плати в ТОВ «Арес»
2.1. Характеристика фінансово-економічної діяльності підприємства
2.2. Аналіз тарифної системи та її ефективності ТОВ «Арес»
2.3 Cтан нормування праці ТОВ «Арес»
2.3. Аналіз систем преміювання, інших винагород та ефективності оплати праці в організації

Розділ III. Перспективи розвитку організації оплати праці в ТОВ «Арес»
3.1. Удосконалення систем оплати праці на підприємстві
3.2. Шляхи покращення системи преміювання та інших винагород у ТОВ «Арес»
3.3. Шляхи покращення оплати праці та її вплив на ефективність організації зарплати в організації
Висновки
Список використаних джерел
Додатки  

Обcяг роботи - 125 сторінок.

 

Дисциплины: