Мотивація трудової поведінки працівників

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТ?ЧНІ ПІДХОД? ЩОДО МОТ?ВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1 Потреби, мотиви, стимули, інтереси у збільшенні мотивації персоналу
1.2 Теоретичні підходи щодо мотивації персоналу в організації
1.3 Роль матеріальної мотивації працівників для більш ефективного використання трудового потенціалу в організації
1.4. Нематеріальна мотивація трудової поведінки
Висновки для розділу І

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ МОТ?ВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНК? ПРАЦІВН?КІВ У «ТЕЦ-6 «К?ЇВЕНЕРГО»»
2.1 Система управління персоналу «ТЕЦ-6 «К?ЇВЕНЕРГО»»
2.2 Аналіз стану матеріальної мотивації трудової поведінки робітників
2.3 Оцінка нематеріальної мотивації трудової поведінки робітників
Висновки для розділу ІІ

РОЗДІЛ III. ШЛЯХ? ПОКРАЩЕННЯ МОТ?ВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНК? ПРАЦІВН?КІВ У ТЕЦ-6 «К?ЇВЕНЕРГО»»
3.1 Пропозиції щодо удосконалення систем оплати праці
3.2 Шляхи покращення преміювання інших елементів матеріальної мотивації
3.3. Перспективи розвитку нематеріальної мотивації
Висновки для розділу ІІІ

В?СНОВК?
СП?СОК ЛІТЕРАТУР?
ДОДАТК?

Обсяг роботи - 123 сторінки

 

Дисциплины: