Мотивація трудової поведінки працівників

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1 Потреби, мотиви, стимули, інтереси у збільшенні мотивації персоналу
1.2 Теоретичні підходи щодо мотивації персоналу в організації
1.3 Роль матеріальної мотивації працівників для більш ефективного використання трудового потенціалу в організації
1.4. Нематеріальна мотивація трудової поведінки
Висновки для розділу І

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ У «ТЕЦ-6 «КИЇВЕНЕРГО»»
2.1 Система управління персоналу «ТЕЦ-6 «КИЇВЕНЕРГО»»
2.2 Аналіз стану матеріальної мотивації трудової поведінки робітників
2.3 Оцінка нематеріальної мотивації трудової поведінки робітників
Висновки для розділу ІІ

РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ У ТЕЦ-6 «КИЇВЕНЕРГО»»
3.1 Пропозиції щодо удосконалення систем оплати праці
3.2 Шляхи покращення преміювання інших елементів матеріальної мотивації
3.3. Перспективи розвитку нематеріальної мотивації
Висновки для розділу ІІІ

ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Обсяг роботи - 123 сторінки

 

Дисциплины: