TMM (Теорія машин і механізмів)

Виконую курсові проекти, розрахунково-графічні, контрольні роботи, завдання з ТММ. Великий досвід роботи зі студентами НТУУ "КПІ" (Київський політехнічний інститут), основними замовниками якого є студенти стаціонару та заочного машинобудівного, хіміко-машинобудівного, хіміко-технологічного, поліграфічного, ФАКС, приладобудівного, зварювального факультетів. Знаю основні вимоги викладачів цих факультетів. Часто звертаються студенти інших ВНЗ, таких як КНУТД (Київський національний університет технології та дизайну), КНУБА (Київський національний університет будівництва і архітектури), НТУ (Національний транспортний університет), КНАУ (Київський національний авіаційний університет), НУХТ (Національний університет харчових технологій) , КГАВТ (Київська державна академія водного транспорту). Всі курсові проекти з ТММ можу виконувати в олівці, AUTOCAD-і, Компасі.

Нижче наведено короткий зміст типового курсового проекту з ТММ, що складається з 4-х листів А1 і пояснювальної записки:

1 - й лист А1 - "Динамічний аналіз і синтез шарнірно-важільного механізму": заданий механізм в 12 положеннях.

Для заданого механізму малюються 12 планів швидкостей, 2 плани прискорень (для нульового і заданого),план скоростейплан прискорень

 

 

 

 

графіки за методом Мерцалова:

графики по методу Мерцалова
 • зведений момент інерціі - Iзв(φ) він же ΔТзв(φ) – приріст/зміна кінетичної енергії ланок механізму машини (без маховика);
 • пзведений момент сил виробничих / корисних опорів - Мзвко (φ);
 • зведений момент рушійних сил Мзвр (φ);
 • робота сил корисного опору - Азвко(φ);
 • робота рушійних сил – Азвр(φ);
 • график суммы работ - ΣА(φ) он же ΔТ(φ) - прирощення / зміна кінематичної енергії всієї машини, включаючи маховик;
 • Графік зміни кутової швидкості початкової ланки Δω (φ) він же ΔТмах (φ) - приріст / зміна кінетичної енергії маховика.

або графіки за методом Баранова:

 • зведений момент інерції - Iзв(φ);
 • зведений момент сил виробничих / корисних опорів - Мзвко (φ);
 • зведений момент рушійних сил Мзвр(φ);
 • робота сил корисного опору - Азвко(φ);
 • графік зміни кутової швидкості початкової ланки Δω(φ) ;
 • графік зміни кутового прискорення початкової ланки Δε(φ);

або графіки за методом Віттенбауера:

 • зведений момент інерції - Iзв(φ);
 • зведений момент сил виробничих / корисних опорів – Мзвко(φ);
 • зведений момент рушійних сил Мзвр(φ);
 • робота сил корисного опору - Азвко(φ);
 • робота рушійних сил – Азвр(φ);
 • графік суми робіт - ΣΔА(φ);
 • графік зміни кутової швидкості початкової ланки Δε(φ);
 • графік зміни кінетичної енергії машини без маховика;
 • графік зміни кінетичної енергії машини з маховиком;
 • діагамма «енергія-маса».

Cупровідні розрахунки

 

план механизма2–й лист А1 курсового проекту з ТММ – "Кінетостатичний/кінематичний/силовий аналіз шарнірно-важільного механізму "заданий механізм у 2-х положеннях (в нульовому і заданому за завданням), 2 плани швидкостей, 2 плани прискорень. За допомогою двох методів знаходиться зрівноважувальна сила.силовой расчет начального звена

Перший метод (побудова планів сил):

Для заданого положення механізму проводимо силовий розрахунок, який являє собою наступне:
Розбиваємо механізм на групи Ассура. Починаємо розглядати механізм з останньої групи і закінчуємо початковою ланкою. Прикладаємо всі сили,план сил які діють на дану групу. У точках розриву показуємо невідомі реакції. Аналітичним способом і за планом сил знаходимо невідомі реакції. Ту ж процедуру проробляємо для інших груп Ассура. Після цього малюємо початкову ланку. Прикладаємо всі сили, що діють на початкову ланку, а також умовно прикладаємо зрівноважуючу силу. Через рівняння суми моментів сил знаходимо зрівноважуючу силу.силовой расчет

Другий метод (Важіль Жуковського):

рычаг ЖуковскогоДля цього план швидкостей повертаємо на кут 90 ° за / проти годинникової стрілки і переносимо на нього всі сили, що діють на даний механізм. Умовно прикладаємо зрівноважуючу силу. Через рівняння суми моментів сил знаходимо зрівноважуючу силу. Розраховуємо зрівноважуючи моменти сил, знайдених за двома методами. Розбіжність не повинна перевищувати 5 - 10%, залежно від вимог викладача.

Супровідні розрахунки.

Можливо поєднання першого і другого листа.

3-й лист А1кинематическая схема механизма привода курсового проекту з ТММ - "Синтез і аналіз механізму приводу". Викреслюється кінематична схема механізму приводу (планетарного редуктора і зубчастої пари). Аналітичним і графічним методом знаходимо кутові швидкості / частоти обертання всіх шестерень / зубчастих коліс, визначаємо розбіжність (похибка обчислень, отриманими 2-ма методами). зубчатое зацепление

Після цього малюємо зубчасте зачеплення останньої зубчастої пари. Як правило, малюються по три зуби з кожної шестерні. Визначаються якісні показники зачеплення. Для кожного виду зубчастого зачеплення використовуються свої формули розрахунку параметрів. Також показується на кресленні таблиця з відповідними параметрами. Зазвичай для студентів задають такі види зачеплень: рівнозмещене, рівнозмещене з Хпід, нерівнозмещене і нульове зубчасте зачеплення.

Супровідні розрахунки.

 

 

 

4-й лист А1 курсового определение мин радиуса кулачкапроекту з ТММ – "Синтез кулачкового механізму". Використовується метод графічного інтегрування для знаходження необхідних параметрів з наступним визначенням мінімального радіуса кулачка і викреслювання профілю кулачка. Зазвичай для студентів задають такі види кулачка: з коромисловим штовхачем, з плоским штовхачем, з роликовим профилирование кулачкаштовхачем. Для кожного з таких видів свій алгоритм визначення та викреслювання профілю кулачка. Після цього будується графік кута передачі.

 

Супровідні розрахунки.

 

Завантажити приклад тут

 

 

Дисциплины: